Εφημερίδα

Μαθητική εφημερίδα ΕΙΡΜΟΣ

Τα φροντιστήρια ΕΙΡΜΟΣ για να αυξήσουν την υπευθυνότητα και την αυτοπεποίθηση των μαθητών τους εκδίδουν μαθητική εφημερίδα την οποία δημιουργούν  εξ ολοκλήρου οι μαθητές του φροντιστηρίου μας. Ενδεικτικά ακολουθεί το πρώτο φύλλο.

Φύλλο 1