Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το πρόγραμμα μας για τα μαθήματα της Γ Λυκείου

Α. Θετική Κατεύθυνση Γ’ Λυκείου

Χειμερινό πρόγραμμα

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Σπουδών Υγείας

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

3

Φυσική

4

Χημεία

4

Βιολογία

4

Σύνολο

15

 

Β. Θετική Κατεύθυνση Γ’ Λυκείου

Χειμερινό πρόγραμμα

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικών Σπουδών

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

3

Μαθηματικά

5

Φυσική

4

Χημεία

4

Σύνολο

16

 

Γ. Θεωρητική Κατεύθυνση Γ’ Λυκείου

Χειμερινό πρόγραμμα

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

3

Αρχαία γνωστό

2

Αρχαία άγνωστο

3

Ιστορία

3

Κοινωνιολογία

3

Σύνολο

14

 

Δ. Κατεύθυνση Οικονομίας-Πληροφορικής Γ’ Λυκείου

Χειμερινό πρόγραμμα

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Μάθημα

Ώρες

Έκθεση

3

Μαθηματικά

5

Αρχές οικονομικής

3

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον

3

Σύνολο

14