Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Το πρόγραμμα μας για τα μαθήματα της Β Λυκείου

Α. Θετική Κατεύθυνση B’ Λυκείου

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Σπουδών Υγείας

Μάθημα

Ώρες την εβδομάδα

Έκθεση

2

Φυσική

3

Άλγεβρα

2

Χημεία

2

Βιολογία

1

Σύνολο

10

Σημείωση: Τα 2ωρα ή 3ωρα διαγωνίσματα και τα έκτακτα μαθήματα πραγματοποιούνται εκτός των παραπάνω ωρών χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

 

Β. Θετική Κατεύθυνση Β’ Λυκείου

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικών Σπουδών

Μάθημα

Ώρες την εβδομάδα

Έκθεση

2

Μαθηματικά ( άλγεβρα & προσανατολισμός) Β’ & Γ’ Λυκείου

4

Φυσική Β’ & Γ’ Λυκείου

3

Χημεία Β’ & Γ’ Λυκείου

2

Σύνολο

11

Σημείωση: Τα 2ωρα ή 3ωρα διαγωνίσματα και τα έκτακτα μαθήματα πραγματοποιούνται εκτός των παραπάνω ωρών χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

 

Γ. Θεωρητική Κατεύθυνση B’ Λυκείου

Διετής κύκλος σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Νομικών & Φιλοσοφικών Σπουδών

Μάθημα

Ώρες την εβδομάδα

Έκθεση

2

Αρχαία γνωστό

2

Αρχαία άγνωστο

3

Ιστορία Γ’ Λυκείου

1

Λατινικά Γ’ Λυκείου

1

Σύνολο

9

Σημείωση: Τα 2ωρα ή 3ωρα διαγωνίσματα και τα έκτακτα μαθήματα πραγματοποιούνται εκτός των παραπάνω ωρών χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

 

Δ. Κατεύθυνση Οικονομίας-Πληροφορικής B’ Λυκείου

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Μάθημα

Ώρες την εβδομάδα

Έκθεση

2

Μαθηματικά (άλγεβρα & προσανατολισμός) Β’ & Γ’ Λυκείου

4

Αρχές οικονομικής θεωρίας Γ’ Λυκείου

2

Πληροφορική Γ’ Λυκείου

1

Σύνολο

9

Σημείωση: Τα 2ωρα ή 3ωρα διαγωνίσματα και τα έκτακτα μαθήματα πραγματοποιούνται εκτός των παραπάνω ωρών χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.