Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Το πρόγραμμα μας για τα μαθήματα της Α Λυκείου

Μάθημα

Ώρες την εβδομάδα

Άλγεβρα
Γεωμετρία

4

Φυσική

2

Χημεία

1

Έκθεση

1

Αρχαία

2

Σύνολο

10


Σημείωση
: Τα 2ωρα ή 3ωρα διαγωνίσματα και τα έκτακτα μαθήματα πραγματοποιούνται εκτός των παραπάνω ωρών χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.